Veiligheidsmelding over teststripflacons Accu-Chek® Aviva en Accu-Chek® Performa

28 juli 2021

Uit onderzoek van Roche Diabetes Care is gebleken dat in zeer zeldzame omstandigheden de teststripflacons Accu-Chek® Aviva en Accu-Chek® Performa opengaan binnen een verzegelde kartonnen doos. Hierdoor kunnen de strips beschadigen wat kan leiden tot onnauwkeurige resultaten. Gebruikt u deze teststrips? Lees dan wat dit voor u betekent.

Controleer de teststripflacons voor gebruik
Zorg ervoor dat u voor gebruik, altijd controleert of de teststripflacons goed gesloten en niet beschadigd zijn.
Gebruik de teststrips NIET als:
• De flacon nog vóór het eerste gebruik open of beschadigd is.
• De dop niet volledig gesloten is.
• Schade aan de dop of flacon zichtbaar is, of iets verhindert dat de dop goed sluit.

Wat te doen bij open of beschadigde teststripflacons?
• Doe geen controletest, zoals in de handleiding van de manuele meter wordt beschreven.
• Gooi de teststrips onmiddellijk weg.
• Neem contact op met Roche Diabetes Care voor het verkrijgen van nieuwe teststripflacons via het gratis servicenummer 0800 – 022 05 85.