Sponsorbeleid

Boeren Medical krijgt regelmatig verzoeken om een evenement, een vereniging, activiteit of goed doel te sponsoren. Het centrale uitgangspunt is niet sponsoren om te sponsoren. Sponsoren is keuzes maken, bewuste keuzes. En hoe goed de doelstellingen van de organisatoren ook zijn, wij kunnen niet alle verzoeken honoreren. Daarom kiezen wij ervoor om een aantal op diabetes en/of lokaal gerichte activiteiten te ondersteunen. Hiermee voorkomen we dat de beschikbare middelen versnipperen over veel en verschillende projecten.

Voorwaarde is dat alle activiteiten voldoen aan de Gedragsregels Medische Hulpmiddelen

Wezenlijke bijdrage

Sponsoring is niet vrijblijvend, het hoort een wezenlijke bijdrage te leveren aan onze bedrijfs- en marketingdoelstellingen. Daarom zoeken we bij alle sponsorprojecten een nauwe samenwerking met de begunstigde of de organisatie van een evenement op basis van wederzijdse gelijkwaardigheid.

Boeren Medical ondersteunt wél (echter altijd ter beoordeling):

  • Klanten
  • Relaties
  • Diabetes gerelateerd doel, vereniging, onderzoek of innovatie