Stamcel onderzoek ook van belang voor genezing diabetes type 1

Stamcel onderzoek ook van belang voor genezing diabetes type 1

Een team wetenschappers van de New York Stem Cell Foundation Research Institute en de Columbia University Medical Center, ook in New York, zijn een stap verder in het ontwikkelen van ziekte-specifieke embryonale stamcellen. Het proces achter deze innovatie heet “somatic cell nuclear transfer” (SCNT).

Wat dit betekent voor mensen met diabetes

Mensen met diabetes type 1 hebben een tekort aan insuline omdat ze geen of slecht functionerende insuline-producerende bètacellen bezitten.

Met betrekking tot stamcel onderzoek kunnen onderzoekers onbevruchte eicellen van een donor combineren met de huid van iemand met diabetes type 1.

Als bètacellen succesvol kunnen worden geproduceerd uit stamcellen, kunnen ze worden getransplanteerd in iemand met diabetes als potentiële behandeling en genezing. Aangezien de stamcellen uit de huidcellen van de patiënt geproduceerd worden, komen ze overeen komen met het DNA van de patiënt en is de kans op afstoten klein.

Dit laatste is echter niet het einddoel van dit onderzoek; het succes van het produceren van de patiënt-specifieke cellen vormt alleen het einde van de eerste fase van het project.

De volgende stap is strategieën bedenken die voorkomen dat het immuunsysteem van mensen met diabetes type 1 de bètacellen aanvallen.

Het volledige artikel (Engels talig) vindt u hier: http://www.medicalnewstoday.com/articles/276094.php

Noot van de redactie: hoewel onderzoeken in de toekomst kunnen leiden tot verbeteringen of oplossingen, wijzen wij erop dat de werkelijke realisatie vaak pas na jaren van testen kunnen resulteren in toestemming tot inzetten van de nieuwe behandelwijze.