Reactie Boeren Medical n.a.v. nieuws teststrips

Reactie Boeren Medical n.a.v. nieuws teststrips

Op 18 mei heeft de DVN een persbericht uit laten gaan waarbij zij stellen dat er onvoldoende toezicht zou zijn op het vervoer en de opslag van glucose teststrips.

Graag willen wij u geruststellen met onderstaande reactie.

DVN geeft aan dat het risico volgens hen zit in de periode tussen fabricage en invoer in Nederland.
Bovendien vinden zij dat er duidelijkheid moet komen over de omvang van het probleem, dus weten ze eigenlijk niet hoe het zit (…?). In elk geval geeft DVN géén voorbeeld van ook maar een enkel aantoonbaar incident. DVN zegt vandaag zelf:

Er zijn nadrukkelijk geen twijfels over de kwaliteit van de teststrips van de verschillende merken. Waar het mogelijk wel mis gaat is bij het transport en vervoer van die strips in het algemeen, dus nadat de teststrips geproduceerd zijn door de verschillende fabrikanten. Vanaf dat moment ontbreekt toezicht. DVN trekt aan de bel om te voorkomen dat er daardoor problemen gaan ontstaan.

Boeren Medical wil hier graag als volgt op reageren om onze positie duidelijk te maken.
Wij zelf zijn erkend door de Stichting Erkenning Medisch Speciaalzaken en zijn ISO gecertificeerd.
Deze instanties voeren periodiek controles uit of wij aan de eisen voldoen en wij hebben elke controle al jarenlang ruimschoots doorstaan.
Fabrikanten verklaren dat zij voldoen aan alle Europese wetgeving en richtlijnen voor opslag en transport.
In ons eigen magazijn worden temperatuur en vochtigheid meerdere malen per dag gecontroleerd.

In de commissies van de Nederlandse Diabetes Federatie en in die van het Ministerie van VWS die bezig zijn met het realiseren van een landelijk kwaliteitsbeleid voor de bloedglucosemeting is een personeelslid van Boeren Medical namens de branchevereniging actief.

Een vreemd moment dus om juist nu paniek te zaaien terwijl men zelf aangeeft dat de omvang van een eventueel probleem, zonder enig bewijs, onduidelijk is.