Microchip om diabetes type 1 te diagnosticeren

Microchip om diabetes type 1 te diagnosticeren

Op Stanford University School of Medicine heeft naar verluidt een op microchip gebaseerde test ontwikkeld dat het mogelijk moet maken om sneller diabetes type 1 te diagnosticeren en een beter beeld moet geven van de ontwikkeling van de aandoening. 

De studie die op 13 juli 2014 gepubliceerd is in Nature Medicine omschrijft hoe microchips buiten een ziekenhuis ingezet kunnen worden om diabetes type 1 te diagnosticeren.  De microchips, die op nano niveau zijn ontwikkeld, stellen onderzoekers in staat om op een snellere en goedkopere manier onderscheidt te maken tussen diabetes type 1 en diabetes type 2. Hoewel beide vormen van diabetes mellitus gebaseerd zijn op een hoge bloedsuikerwaarde, heeft elk wel zijn eigen manier van ontstaan en behandeling. Tot op heden kon dit onderscheidt alleen maar in geavanceerde zorg instellingen vastgesteld worden en was vaak erg tijdrovend. De onderzoekers pleiten dan ook voor een goedkeuring van de Britse overheidsinstelling; Food and Drug Administration (FDA).

Brian Feldman, MD, PhD; “De nieuwe test stelt ons niet alleen in staat om efficiënter en breder te kunnen diagnosticeren, maar ook om een betere verstandhouding te krijgen van het ontstaan van diabetes en wat voor impact een behandeling heeft op patiënten. ”

Onderscheid in diabetes type 1 en type 2

Jaren geleden werd diabetes type 1 hoofdzakelijk vastgesteld bij kinderen en diabetes type 2 bij volwassen met overgewicht. Deze scheiding was destijds zo nadrukkelijk aanwezig dat  een uitgebreide test in een laboratorium vaak als overbodig werd beschouwd en werd dan ook niet uitgevoerd omdat het onder meer ook duur en ingewikkeld was. Sinds de toename van obese kinderen  komt het echter steeds vaker voor dat ook kinderen diabetes type 2 kunnen ontwikkelen. Aansluitend kunnen ook, om nog onverklaarbare redenen, ouderen gediagnostiseerd worden met diabetes type 1.

Als iemand lijdt aan diabetes type 1 betekent dit dat de eigen antilichamen insuline producerende cellen in de alvleesklier aanvalt. Hierom word diabetes type 1 ook wel een auto-immuun ziekte genoemd. Dit zorgt er vervolgens voor dat er geen insuline in het lichaam komt waardoor  het lichaam ook geen suikers meer kan omzetten in energie. De zogeheten auto- antilichamen die de insuline producerende cellen aanvallen komen alleen voor bij mensen met diabetes type 1 waardoor het onderscheid tussen de twee typen gemaakt kan worden.

Steeds meer studies wijzen er tevens op dat een vroege behandeling bij diabetes type 1 op langere termijn veel voordelen voor de patiënt heeft. Met een vroege therapie kan er zelfs een halt toegeroepen worden aan de auto- antilichamen om zodoende de insuline producerende eigenschappen van de alvleesklier te behouden. Ook in dit opzicht is een snellere diagnose dus erg van belang.

Oud versus nieuw

De oude manier om auto-antilichamen op te sporen werd gedaan met behulp van radioactief materiaal, duurde vaak een aantal dagen en kon alleen uitgevoerd worden in een laboratorium. In tegenstelling tot deze oude test hebben de microchips slechts een druppel bloed nodig , geven ze een uitslag in minuten en is het door iedereen toe te passen. Voor exacte werking van de nieuwe test verwijzen wij u graag door naar het artikel: Researchers invent nanotech microchip to diagnose type-1 diabetes

Om de test te valideren werd een groep bestaande uit mensen met- en zonder diabetes getest met zowel de oude als de nieuwe test.

Omdat de diagnose met microchips ook vele malen goedkoper is kan er zelfs op grote schaal gediagnostiseerd worden. Dit moet het ook mogelijk maken om diabetes vast te stellen bij mensen met een hoog risico voordat symptomen zichtbaar zijn. Want, zoals Feldman zegt: “Als iemand die nog geen diabetes heeft ook maar één auto-antilichaam in zijn bloed heeft de kans groot is dat hij diabetes type 1 kan ontwikkelen.”

Stanford University en de onderzoekers hebben een patent gelegd op de op microchip gebaseerde test en willen zelfs een bedrijf starten om goedkeuring van de FDA te krijgen en om de test op de markt te brengen.

Deel dit artikel en volg onze nieuwsfeed: Twitter Facebook RSS