Landelijke collecte Diabetes Fonds

Landelijke collecte Diabetes Fonds

Boeren Medical zet zich elke dag in om het leven van iemand met diabetes zo aangenaam mogelijk te maken. Nederland telt anno 2014 bijna één miljoen mensen met diabetes waar er dagelijks gemiddeld 200 bij komen. Voeg hier de vervelende complicaties aan toe waar iemand met diabetes aan kan lijden zoals, -nierfalen, hart- en vaatziekte en blindheid - en het wordt snel duidelijk dat één bedrijf nooit alle mensen kan helpen. Boeren Medical herinnerd u dan ook graag aan het feit dat het Diabetes Fonds ook dit jaar haar landelijke collectie doet.

Het geld dat het Diabetes Fonds ophaalt wordt geïnvesteerd in baanbrekend onderzoek zodat diabetes op termijn tot het verleden zal kunnen behoren.

Boeren Medical vraagt daarom uw aandacht voor de jaarlijkse collecte van het Diabetes Fonds

Kijk voor meer informatie en het downloaden van de brochure ook op: www.diabetesfonds.nl

Let wel; Collectanten moeten zich altijd kunnen identificeren en u kunt vragen of het betreffende goede doel een vergunning heeft van de gemeente.

Deel dit artikel en volg onze nieuwsfeed: Twitter Facebook RSS