Kinderen met diabetes type 1 meer aanleg obese te worden

Kinderen met diabetes type 1 meer aanleg obese te worden

Elke Frohlich-Reiterer, van Medical University Graz in Oostenrijk heeft, samen met haar collega’s, onderzoek gedaan naar kinderen met diabetes type 1 in relatie tot overgewicht.

Voor dit onderzoek zijn 250 diabetes poli’s in Duitsland en Oostenrijk ingezet om zoveel mogelijk data te verzamelen. In totaal waren 12.774 kinderen tot en met een leeftijd van 20 met diabetes type 1 bij het onderzoek betrokken.

De bevindingen

De onderzoekers concludeerden dat vrouw zijn, een jongere leeftijd hebben waarop diabetes voor het eerst werd gediagnosticeerd en het hebben van diabetes voor een langere tijd een grotere sprong in de body mass index, een maat voor gewicht in verhouding tot de lengte, veroorzaakt.

Daarnaast is het gebruik van kortwerkende insuline ook gekoppeld aan een grotere gewichtstoename bij meisjes, terwijl het gebruik van langwerkende insuline werd gekoppeld aan meer gewichtstoename bij jongens.

En tenslotte kwam naar voren dat meisjes die in de pubertijd, 10 tot 15 jaar, gediagnostiseerd worden met diabetes, meer kans hebben op grotere gewichtstoename.

In de Journal Archives of Disease in Childhood staat hierover geschreven;   "Omdat kinderen en adolescenten met diabetes type 1 een verhoogd risico hebben op het ontwikkelen van overgewicht en obesitas is het onder controle houden van  gewichtstoename een belangrijk aspect in de zorg voor kinderen en adolescenten met diabetes,"  Het is dus belangrijk om erachter te komen welke factoren wijzen op een hoger risico van overgewicht,

De onderzoekers adviseren ouders dan ook het patroon van gewichtstoename van hun kind in de gaten te houden. En in plaats van te focussen op het gewicht, benadrukken ze dat er meer aandacht besteedt dient te worden aan een gezond dieet dat meer fruit, groenten en complexe koolhydraten bevat, gecombineerd met actief spelen,

Bron: reuters.com