EADV-OnderzoeksGrant 2015

EADV-OnderzoeksGrant 2015

Utrecht, 19 maart 2015

EADV-OnderzoeksGrant 2015 voor Annemieke Fens-van der Graaf en Mareille Keuch (Purmerend)

De vijfde EADV-OnderzoeksGrant is op 19 maart 2015 overhandigd aan Annemieke Fens-van der Graaf en Mareille Keuch (Purmerend) voor hun onderzoek naar 'het effect van endermotherapie® op lipohypertrofie bij diabetes mellitus type 1'. Het vermoeden bestaat namelijk dat lipohypertrofie (verhardingen en/of verdikkingen in de huid als gevolg van insuline-injecties) kan worden behandeld met een mechanische massage. Deze injectieplekken kunnen daarna weer worden gebruikt voor insulinetoediening en waarschijnlijk wordt de insuline dan weer goed opgenomen. Dat kan gunstig zijn voor de diabetesregulatie. Ook uit esthetisch oogpunt is het van belang dat 'lelijke' injectieplekken worden aangepakt.

De EADV-OnderzoeksGrant 2015 werd uitgereikt in Nieuwegein tijdens het symposium van EADV, de beroepsorganisatie voor diabeteszorgverleners. Mareille Keuch is als huidtherapeut werkzaam binnen MediDerma, een praktijk voor huidtherapie in Purmerend. Zij is eindverantwoordelijk voor het onderzoek en aanspreekpunt voor deelnemers en behandelaars. Annemieke Fens-van der Graaf, praktijkverpleegkundige in Huisartsenpraktijk Melbourne te Purmerend, ondersteunt het project op basis van haar jarenlange diabeteservaring in de gezondheidszorg. Bij de zogenoemde endermotherapie® worden door middel van vacuümmassage en rollende bewegingen het bindweefsel, de bloedvaten en het lymfestelsel in de huid positief beïnvloed. Het is een non-invasieve (uitwendige) behandeling en niet pijnlijk.

Wat is de EADV-OnderzoeksGrant?

Mareille Keuch en Annemieke Fens-van der Graaf zien de EADV-OnderzoeksGrant als een "geweldige en bijzondere erkenning" van hun onderzoek. De grant is bedoeld om EADV-leden te stimuleren tot verpleegkundig-wetenschappelijk onderzoek met als doel het verbeteren van de verpleegkundige diabeteszorg in Nederland en daarmee de gezondheid van mensen met diabetes. De grant bestaat uit een bedrag van vijfduizend euro, mogelijk gemaakt door Accu-Chek® van Roche Diabetes Care en bedoeld voor het uitvoeren van het onderzoek en/of de implementatie/verspreiding van de onderzoeksresultaten. De EADV-OnderzoeksGrant is vanaf 2009 vijfmaal toegekend.

Aan het Purmerendse onderzoek kunnen 25 diabetespatiënten meedoen bij wie aan beide zijden van het lichaam sprake is van vergelijkbare lipohypertrofie, bijvoorbeeld links en rechts op de buik, of op het linker- en rechterbovenbeen. Gedurende de onderzoeksfase wordt één van de beide plekken behandeld met endermotherapie® en mag er in beide plekken geen insuline worden geïnjecteerd. De verwachting is dat na tien massages van twintig minuten gedurende vijf weken de consistentie van de behandelde huid significant is verbeterd. Deze verbetering kan goed worden vergeleken met de situatie van de onbehandelde lichaamszone.

Bij toeval ontdekt

Mareille Keuch: "Eigenlijk hebben wij bij toeval ontdekt dat endermotherapie® – een massagebehandeling voor verschillende aandoeningen –  ook een positieve invloed heeft op lipohypertrofie. Daarom wordt deze behandeling nu nergens anders toegepast bij lipohypertrofie en ook nog niet door zorgverzekeraars vergoed. Door nu onze krachten te bundelen zal het hopelijk in de toekomst mogelijk zijn diabetespatiënten met lipohypertrofie beter te behandelen. Natuurlijk streven wij naar vergoeding door zorgverzekeraars, wanneer ons onderzoek de gunstige effecten laat zien die wij verwachten."

Annemieke Fens-van der Graaf ontmoet in haar huisartsenpraktijk veel diabetespatiënten met lipohypertrofie: "Op dit moment is voor mij de enig mogelijke behandeling het geven van educatie. Dus aan mensen leren op de juiste manier te injecteren, steeds van spuitplek te wisselen en een lichaamszone met lipohypertrofie enige tijd te ontzien. Er gaat veel tijd overheen, voordat zo'n plek is genezen en weer als spuitplaats mag worden gebruikt. Dankzij de endermotherapie® kunnen patiënten deze spuitplekken weer sneller gebruiken, zo zal ons onderzoek waarschijnlijk uitwijzen."

- Een uitgebreid artikel over het gebruik van endermotherapie® bij lipohypertrofie is te vinden in DiabetesPro, verenigingsvakblad van EADV, de beroepsorganisatie voor diabeteszorgverleners, uitgave februari 2015, pagina 10-13.

- Meer informatie over EADV:www.eadv.nl

ACHTERGROND

Endermotherapie®

Endermotherapie® is een behandeling die wordt uitgevoerd met behulp van een LPG®-apparaat. Het is een non-invasieve techniek, waarbij een huidplooi wordt gecreëerd tussen twee bewegende rollen. Deze rollen zijn onafhankelijk van elkaar gekoppeld aan een afzuigsysteem dat zorgt voor vacuüm, waardoor de huid en het onderliggende bindweefsel worden opgepakt. De rollende beweging geeft een massage van het weefsel, die veel intensiever is dan een massage met de hand. De mechanische beweging van het apparaat zorgt voor stimulatie op de oppervlakkige lagen, zodat verhardingen zachter worden. Het LPG®-apparaat werd dertig jaar geleden ontwikkeld door Louis-Paul Guitay, oorspronkelijk bedoeld om verkleefde brandwonden te behandelen.

Beoordelingscommissie

De beoordelingscommissie van de EADV-OnderzoeksGrant bestaat uit voorzitter Gillian Kreugel Msc (onderzoeker en diabetesverpleegkundige), prof.dr. Bert Vrijhoef (hoogleraar Chronische Zorg) en Anita Faber (voorzitter van EADV, de beroepsorganisatie voor diabeteszorgverleners). Deze onafhankelijke commissie beoordeelt de wetenschappelijke en maatschappelijke relevantie, de methodologische kwaliteit en de haalbaarheid van het onderzoeksvoorstel.

De vijf EADV-OnderzoeksGrants      

- De eerste EADV-OnderzoeksGrant ging in november 2009 naar Hanneke Hortensius (Diabetes Kenniscentrum, Zwolle) voor haar promotie-onderzoek naar zelfcontrole bij mensen met diabetes. Inmiddels is zij in mei 2013 gepromoveerd te Groningen.

- De tweede EADV-OnderzoeksGrant werd in maart 2011 toegekend aan Jolanda Hensbergen (VU medisch centrum, Amsterdam) voor haar onderzoek naar de begeleiding van vrouwen met zwangerschapsdiabetes.

- De derde EADV-OnderzoeksGrant was in juni 2012 voor Judith van Niel (MCH Westeinde, Den Haag) voor haar onderzoek naar het effect van continue bloedglucosemeting vóór en tijdens de zwangerschap van vrouwen met type 1 diabetes.

- De vierde EADV-OnderzoeksGrant werd in maart 2013 uitgereikt aan Sandra van den Heuvel en Lisa Zimmerman (UMC St. Radboud, Nijmegen) voor hun onderzoek bij insulinepompgebruikers naar het effect van het bolusadvies van de pomp op de bloedglucoseregulatie en de kwaliteit van leven.

- De vijfde EADV-OnderzoeksGrant was in maart 2015 voor Annemieke Fens-van der Graaf (Huisartsenpraktijk Melbourne, Purmerend) en Mareille Keuch (MediDerma, praktijk voor huidtherapie, Purmerend) voor hun onderzoek naar het effect van endermotherapie® op lipohypertrofie bij diabetes mellitus type 1.

Roche Diabetes Care

De EADV-OnderzoeksGrant bestaat uit een bedrag van vijfduizend euro, mogelijk gemaakt door Accu-Chek® van Roche Diabetes Care en bedoeld voor het uitvoeren van het onderzoek en/of de implementatie/verspreiding van de onderzoeksresultaten.

Roche Diabetes Care is een pionier in de ontwikkeling van de bloedglucose monitoringsystemen en een wereldwijde marktleider voor diabetes management systemen en diensten. Al meer dan 35 jaar heeft het merk Accu-Chek® zich ten doel gesteld om mensen met diabetes in staat te stellen om een zo normaal en actief mogelijk leven te leiden en professionals in de gezondheidszorg in staat te stellen om de conditie van hun patiënten op een optimale manier te managen. Het Accu-Chek portfolio biedt mensen met diabetes en hun zorgverleners innovatieve producten en impactvolle oplossingen voor een gemakkelijke, efficiënte en effectieve behandeling van diabetes. Dit omvat bloedglucosemeters, insulinepompen, prikpennen, data management systemen en educatieve programma's, die bijdragen aan een verbeterde medische uitkomst. Voor meer informatie: www.accu-chek.nl.

#######################

Bijgaand enkele foto's vrij van rechten te gebruiken. Foto's in groot formaat - geschikt voor drukwerk - zijn kosteloos aan te vragen via diabetesdocument@xs4all.nl.

Wie is wie?

Uitreiking Grant fotonummer 1367: links Mareille Keuch, rechts Annemieke Fens-van der Graaf

Fotonummer 1161: links Annemieke Fens-van der Graaf, rechts Mareille Keuch

Fotonummer 1194: Mareille Keuch

Fotonummer 1219: Annemieke Fens-van der Graaf

Verzonden door

Herbschleb & Slebos, Hoogland