Diversiteit in diabetes: passende ondersteuning voor mensen met niet westerse-afkomst

Diversiteit in diabetes: passende ondersteuning voor mensen met niet westerse-afkomst

De NDF startte dit jaar het project ‘Zorg op maat voor mensen met diabetes & een niet westerse-afkomst’ met Novo Nordisk als maatschappelijk partner. Voor mensen met een andere culturele achtergrond is het moeilijk om goede, passende diabeteszorg te krijgen. De kwetsbaarheid van deze doelgroep wordt o.a. veroorzaakt doordat de huidige zorg en de hieraan gerelateerde ondersteunende materialen vaak gericht zijn op de autochtone, opgeleide Nederlander. Ook de (on)mogelijkheden tot eigen regie en tot participatie in het zorgproces dragen er aan bij dat deze doelgroep vaak tussen wal en schip valt. De NDF wil verandering in deze situatie brengen en streeft naar meer zorg op maat voor iedereen met (een verhoogde kans op) diabetes. 

 

Lees het artikel

Boeren Medical is niet aansprakelijk voor de inhoud van bovenstaand artikel.

Deel dit artikel en volg onze nieuwsfeed: Twitter Facebook RSS