Diabetes type 3 Wel of niet van toepassing?

Diabetes type 3 Wel of niet van toepassing?

De meeste mensen zijn bekend met de termen diabetes type 1 en diabetes type 2, maar zo nu en dan hoort u misschien ook wel de term 'diabetes type 3' vallen, vaak in relatie tot Alzheimer. Maar wat houdt dit nu eigenlijk in?

Diabetes type 3 of Alzheimer

In 2005 hebben onderzoekers van Rhode Island Hospital and Brown Medical School al aan kunnen tonen dat insuline niet alleen geproduceerd wordt in de alvleesklier maar ook in de hersenen, al is dit in veel kleinere hoeveelheden.

Sommige onderzoekers spreken van ‘diabetes type 3’ wanneer de hersenen ophouden met het produceren van insuline. Deze vorm van diabetes heeft geen invloed op de bloedsuikerspiegel in het lichaam, maar wel op de werking van de hersenen. Daarom wordt de ziekte van Alzheimer soms ook diabetes type 3 genoemd. Alzheimer is een degeneratieve aandoening van de hersenen waarbij de patiënt soms in snel tempo dementeert.

Andere onderzoekers denken dat de hoeveelheid insuline die de hersenen maken te klein is om een ziekte als Alzheimer te kunnen veroorzaken. Op dit moment is er dus nog veel onduidelijkheid over diabetes type 3. Zeker omdat er ook wetenschappers zijn die zeggen dat Alzheimer een gevolg is van diabetes type 2 via ongevoeligheid voor insuline die zich uitbreidt naar de hersenen.

Bron: diabetesfonds