De zorgaanvraag neemt toe

De zorgaanvraag neemt toe

De komende jaren krijgen we te maken met een sterke toename van chronische aandoeningen en toenemende zorgkosten. De kwaliteit van zorg en het betaalbaar houden van die zorg wordt daarmee een belangrijker speerpunt de komende jaren.

Kwaliteit, dienstverlening en betaalbaarheid

Bij onze inkoop is de kwaliteit van zorg, dienstverlening en betaalbaarheid belangrijk. Als het gaat om de kwaliteit van zorg in de eigen omgeving, dan nemen hulpmiddelen daarin een belangrijke plaats. Achmea vindt de kwaliteit van hulpmiddelen en de zorg daar omheen over het algemeen goed. Dat vinden we belangrijk, want goede kwaliteit zorgt immers voor meer gezondheidswinst en bespaart bovendien zorgkosten. In de afspraken die we maken met zorg- aanbieders en leveranciers is de richtlijn zelfcontrole ons uitgangspunt. Deze richtlijn is ontwikkeld door de beroepsgroep voor diabeteszorgverleners en de Nederlandse Diabetes Federatie.

Voorkomen van ‘over-zorg’

In onze visie staat de (zorg)behoefte van de patiënt centraal. We beogen dat patiënten een grotere rol nemen in het zorgen voor hun eigen gezondheid en zorg. Zorgverleners zijn hierin ondersteunend. Echter, de vanzelfsprekendheid om altijd naar de wens van de patiënt te leveren, is voorbij. Er komt meer verantwoordelijkheid te liggen bij de patiënt en de zorgverlener. Het is belangrijk om samen vast te stellen wat het beste aansluit op de situatie van de patiënt en ‘over-zorg’ te voorkomen.

Meer vragen

De patiënt merkt deze werkwijze aan het feit dat hun leverancier meer vragen stelt over allerlei zaken die met het dagelijks functioneren te maken hebben. Heef iemand de gevraagde hulpmiddelen bijvoorbeeld echt nodig? Gebruikt men wel de juiste artikelen en op de juiste wijze? Gebruikt iemand niet te veel of misschien wel te weinig? En zo ja: hoe komt dat? Sommige mensen bestellen al jaren hetzelfde product en we realiseren ons dat het vervelend kan zijn om dit opnieuw te moeten verantwoorden. Maar wanneer iemand bijvoorbeeld meer verbruikt dan gemiddeld, moet de leverancier wel doorvragen om erachter te komen waardoor dit komt. In sommige gevallen volstaat een simpeler, goedkoper product. In andere gevallen is het beter om terug te verwijzen naar de diabetesverpleegkundige. Achmea vindt het belangrijk dat deze vragen gesteld worden om zo doelmatig inzet van materialen te bevorderen. Dit geldt niet alleen voor diabeteszorg, maar voor alle hulpmiddelen. Zo houden we de zorg in de toekomst betaalbaar en stijgt de premie niet onnodig.