Actief bewegen halveert kans op diabetes type 2 na zwangerschapsdiabetes

Actief bewegen halveert kans op diabetes type 2 na zwangerschapsdiabetes

Als u zwanger bent kan het zijn dat u last krijgt van zwangerschapsdiabetes. Erg vervelend tijdens de zwangerschap, maar misschien vervelender nog, is dat het de kans vergroot om diabetes type 2 te krijgen na de zwangerschap. Een Amerikaanse studie heeft echter uitgewezen dat meer beweging na de zwangerschap de kans op diabetes type 2 kan doen halveren.

De studie, die over een periode van 13 jaar is uitgevoerd, bestond uit 4000 zwangere vrouwen met zwangerschapsdiabetes. Voor het onderzoek werden de vrouwen in 4 gelijke groepen verdeeld met een oplopend niveau van fysieke activiteit. Vervolgens werd er per groep gekeken wat het risico was op diabetes type 2.

Uit het onderzoek kwam naar voren dat bij 1 op de 5 vrouwen, binnen 13 jaar diabetes type 2 geconstateerd werd. Bij de meeste actieve vrouwen, 5 dagen per week 30 minuten bewegen, halveerde het risico hierop.

Volgens de onderzoeker zijn er nog meer studies nodig om definitieve conclusies te kunnen trekken.

Bron: gezondheidsplein.nl