Aanpassing instructies correcte metingen Accu-Chek® Mobile bloedglucosemeter

Aanpassing instructies correcte metingen Accu-Chek® Mobile bloedglucosemeter

Almere, juni 2014. Aanpassing instructies voor correcte metingen met Accu-Chek® Mobile bloedglucosemeter om de kans op onjuist verhoogde bloedglucosewaarden te voorkomen

 Accu-Chek Mobile is een uniek systeem waarmee al circa 1 miljoen mensen wereldwijd vertrouwen op een accuraat meetresultaat. Dankzij het stripvrije systeem en het gebruiksgemak is een meetresultaat in slecht enkele stappen verkregen. Bij het verkrijgen van een correcte meting is het van groot belang dat de gebruiksinstructies nauwkeurig worden gevolgd.

 Roche Diabetes Care heeft vastgesteld dat in een klein aantal gevallen Accu-Chek Mobile onjuist verhoogde bloedglucosewaarden heeft gegeven. Dit kan het gevolg zijn van het niet juist volgen van de gebruiksinstructies. Van onjuist gebruik is bijvoorbeeld sprake als de handen niet geheel schoon zijn en nog sporen van glucose uit voedsel dragen, als de vinger te hard en te lang op het testveld wordt gedrukt of als het bloed uitgesmeerd wordt tijdens de uitvoering van een meting. Een juiste instructie van de testprocedure is dan ook van groot belang.

Klik op de link om de aangepaste gebruiksinstructie te bekijken.

 Uiteraard kunnen mensen die gebruik maken van Accu-Chek Mobile gewoon blijven vertrouwen op een betrouwbaar en accuraat meetresultaat. Hierbij is het belangrijk dat de gebruiksinstructies die vermeld staan in de gebruiksaanwijzing van Accu-Chek Mobile nauwkeurig worden opgevolgd: Kort samengevat:

  •  Was uw handen met lauwwarm water en zeep en spoel ze goed af. Droog uw handen vóór het verkrijgen van een bloeddruppel goed af.
  • Gebruik altijd een kleine, verse en volledig gevormde bloeddruppel.
  • Raak het testveld slechts licht en gelijkmatig met de bloeddruppel aan. Breng de bloeddruppel in het midden van het testveld aan.
  • NB: druk het testveld niet tegen de vinger. Houd uw handen zo rustig mogelijk (bijvoorbeeld niet trillen).
  • Breng de bloeddruppel direct nadat u deze heeft verkregen, op het testveld aan. Haal uw vinger van het testveld weg zodra het akoestisch signaal klinkt en/of Meting loopt op de display wordt weergegeven.

 Voor vragen over de gebruiksinstructies van Accu-Chek Mobile, staan medewerkers van de Accu-Chek Diabetes Service klaar om deze te beantwoorden. De Accu-Chek® Diabetes Service is bereikbaar via het gratis servicenummer 0800 – 022 05 85 (keuze 2).