P

Pancreas/alvleesklier

Een grote klier achter de maag; bevat groepen cellen, waaronder de bètacellen, die insuline afscheiden; scheidt ook een spijsverteringsvocht af in de dunne darm.

Pancreatitis

Ontsteking van de alvleesklier. Is pijnlijk. De werking van de alvleesklier kan daardoor ernstig verstoord raken. Pancreatitis kan worden veroorzaakt door alcohol (komt het meeste voor), galstenen of het bofvirus (de bof). 

Parameter

Een term die gebruikt wordt in de biologische wetenschappen om aan te geven dat een variabele wordt gemeten, bijvoorbeeld glucose.

Paresthesie

Gevoelloosheid of een prikkelend gevoel, soms pijn.

Patchpomp

Draadloze insulinepomp die direct op de huid zit en waarbij geen aparte infusieset met slangetje nodig is.

Peridentitis/periodontitis

Tandvleesklierontsteking. Mensen met diabetes hebben vaker tandvleesproblemen dan anderen. 

Podotherapeut

Is gespecialiseerd in voetverzorging. Mensen met diabetes hebben vaker voetproblemen dan anderen.

Polycythemia vera

Een levensbedreigende ziekte van het beenmerg.

Polydipsie

Abnormaal grote dorst gedurende langere tijd en daardoor voortdurend abnormaal veel drinken. Een aanwijzing voor diabetes.

Polyfagie

Overmatige eetlust of teveel eten.

Polyneuropathie

Polyneuropathie is een aandoening van de zenuwen in armen en benen. Bij sommige polyneuropathieën zijn vooral de gevoelszenuwen (sensore zenuwen) aangedaan, bij andere de bewegingszenuwen (motore zenuwen) of beide. Bij de meeste polyneuropathieën ontstaan de verschijnselen langzaam, over een periode van maanden of jaren. Er zijn ook snel beginnende, ernstig verlopende polyneuropathieën, maar deze zijn zeldzamer. In de regel zijn vooral de uiteinden van de lange zenuwen in armen en benen aangedaan. De verschijnselen beginnen in de tenen en voeten en kunnen zich later uitbreiden tot de onderbenen, de vingertoppen en handen. In het algemeen treden de verschijnselen in gelijke mate aan de linker- en rechterkant van het lichaam op. 

Polyurie

Vaak plassen.

Prediabetes

Toestand voordat de diabetes zich manifesteert. 

Proliferatieve retinopathie

Ernstige vorm van retinopathie (ziekte van de retina, het lichtgevoelige weefsel van het oog).

Proteïne

Eiwit. Eén van de drie bestanddelen waaruit het voedsel is opgebouwd (eiwitten, vetten, koolhydraten). 

Proteïnurie

Eiwitverlies in de urine. Eén van de kenmerken van diabetische nefropathie (ziekte van de nier).