N

Nefroloog

Een arts die zich heeft gespecialiseerd in het onderzoek en de behandeling van nierziekten.

NDF

Nederlandse Diabetes Federatie. Is opgericht met als doel optimale diabeteszorg te bevorderen. Het is een samenwerkingsverband van de Diabetesvereniging Nederland (DVN), de European Association of Diabetes Educators (EADE: vereniging van voornamelijk diabetesverpleegkundigen) en twee Nederlandse artsenorganisaties; de Nederlandse Vereniging voor Diabetes Onderzoek (NVDO: vooral een wetenschappelijke vereniging) en de Stichting Diabetes Education Study Group Nederland (DESG: verzorgt onder andere cursussen voor internisten en kinderartsen en zij die daarvoor worden opgeleid). 

Nefron

De structurele en functionele inhoud van de nier.

Nefropathie

Letterlijk: ziekte van de nieren. Deze in wezen algemene term wordt gebruikt als benaming voor nier-ziekten die het gevolg zijn van hoge bloeddruk of diabetes. Bij nefropathie is er sprake van eiwitverlies via de urine.

Neurohypoglycaemie

Ontbrekende waarneming van lage bloedglucose-waarden, omdat de overige adrenalinesymptomen ontbreken. Neurohypoglycaemie begint vaak met een verstoorde hersenfunctie en in het ergste geval met bewusteloosheid.

Neuroloog

Een arts die zich heeft gespecialiseerd in het onderzoek en de behandeling van patiënten met aandoeningen van het zenuwstelsel. 

Neuropathie

Letterlijk: ziekte van een zenuw. Een vrij algemene benaming voor ziekten van de zenuwen waarbij het functioneren van die zenuw verstoord is, maar meestal gebruikt om zenuwstoornissen aan te geven die worden veroorzaakt door een ziekte buiten het zenuwstelsel.

Nicotamide

Vitamine B3

NIDDM 

Afkorting van Non Insulin Dependent Diabetes Mellitus: niet insuline afhankelijke diabetes mellitus, oftewel type 2 diabetes.

Nierdrempel

De bloedglucosespiegel waarbij het glucosegehalte (suikergehalte) van het bloed normaal is (tussen 4 en 8 mmol/L), ook wel euglycemie genoemd. Bij mensen met diabetes moet het bloedglucosegehalte bij voorkeur tussen 4 en 10 mmol/L liggen. 

Niet-insuline afhankelijke diabetes

Diabetes type 2: Hierbij maakt het lichaam wel insuline, maar de glucose kan toch niet in de cel worden opgenomen. Ook al maken de eilandjes van Langerhans voldoende insuline, de lichaamscellen zijn minder gevoelig voor insuline.Daardoor kan de glucose de cel niet voldoende of snel genoeg in. Men spreekt dan van insuline-resistentie. Dit betekent ‘weerstand tegen insuline’. Daarnaast maakt de lever extra glucose aan, ook al is de bloedsuikerspiegel reeds verhoogd. Deze spiegel zal daardoor nog verder stijgen.

Noradernaline

Dit hormoon wordt aangemaakt door het merg van de bijnieren. De hoofdtaak is het vernauwen van bloedvaten en slagaders (vasoconstrictie) zodat de bloeddruk stijgt. 

Normoglycemie

De toestand waarbij het glucosegehalte van het bloed normaal is: tussen de 4 en de 8 mmol/L. Bij mensen met diabetes ligt de grens voor normoglycemie tussen de 4 en de 10 mmol/L. 

Nuchtere bloedglucosetest

Een diagnostische test op diabetes, uitgevoerd nadat de patiënt een nacht lang niets gegeten of gedronken heeft.