M

Macro-angiotherapie

Een afwijking van de grote bloedvaten.

Macrosomie

Abnormale groei van het ongeboren kind; het kind is te groot voor zijn leeftijd.

Maculair oedeem

Zwelling van de retina (netvlies), door een overmaat aan vocht. 

Manifeste diabetes

Duidelijke aanwezigheid van diabetes.

Meervoudig onverzadigd vet

Een vet van plantaardige afkomst.

Metabool syndroom

Veel mensen met type 2 diabetes hebben, al voordat ze diabetes krijgen, last van verschillende problemen in het lichaam. De combinatie van die problemen wordt ook wel metabool syndroom genoemd. Het metabool syndroom leidt tot een verhoogd risico van hart- en vaatziekten.

Micro-aneurysma

Een abnormale uitstulping van de wand van bloedvaten. Deze zwellingen kunnen scheuren.

Micro-angiopathie

Een afwijking van de kleine bloedvaten.

Microalbuminurie

De aanwezigheid van kleine hoeveelheden eiwit in de urine; een heel vroeg teken van vaatbeschadiging in de nieren bij type 1 diabetes en een teken van verhoogd risico op vaatbeschadiging bij type 2 diabetes; omkeerbaar indien ontdekt en behandeld.

MIDD

MIDD (Maternally Inherited Diabetes and Deafness) is een zeldzame vorm van diabetes. Deze vorm van diabetes wordt door de moeder overgedragen via het erfelijk materiaal van de mitochondriën (de ‘energiefabriekjes’ van de cel). MIDD wordt meestal ontdekt tussen het dertigste en vijftigste jaar. Patiënten hebben dan soms al jaren te maken met gehoorverlies. MIDD lijkt zowel op diabetes type 1 als op type 2. Het kan vaak eerst een tijd behandeld worden met alleen tabletten.

Mineralen

Bouwstoffen voor het lichaam.

Mmol/L

Millimol per liter is een scheikundige maat. De hoeveelheid glucose in het bloed wordt in deze maat uitgedrukt.

MODY (Maturity-Onset Diabetes of the Young)

Bijzondere vorm van diabetes bij jongeren, vaak ook slanke mensen, waarbij in eerste instantie geen insulinetherapie nodig is.

Mono-sacchariden

Enkelvoudige koolhydraten. Voorbeelden zijn: fructose, glucose en galactose.

Mononeuropathie

Een neuropathie is een aandoening van een perifere (niet centraal gelegen) zenuw. Bij een mononeuropathie is slechts één zenuw aangedaan. Een mononeuropathie kan zich voordoen in elke perifere zenuw en op die manier aanleiding geven tot veel verschillende verschijnselen.

Myocardinfarct

Beschadiging van de hartspier, veroorzaakt door verstopping van één of meer kransslagaders; een hartaanval.