F

Fotocoagulatie

Een procedure waarbij lichtstralen of een laserstraal wordt gebruikt om plaatselijk coagulatie te verkrijgen; wordt gebruikt om lekkende vaten te dichten en andere oogafwijkingen te behandelen.

Fructosamine

Een bepaald eiwit in het bloed dat suikerachtige stoffen bindt. Een te hoog bloedgehalte aan fructosamine betekent dat de bloedglucosewaarde van de voorafgaande 2 à 3 weken te hoog was.

Fructose

Bouwsteen van koolhydraten, komt ook voor als fructose zelf in fruit.