B

Basaal

Gelegen aan of bij de basis.

Basisinsuline

Een langwerkende insuline die meestal voor de nacht gespoten wordt.

Behandelteam

De groep deskundigen die een patiënt met diabetes bijstaat. Dit team bestaat meestal uit een arts, diëtiste en een diabetesverpleegkundige. Ook een oogarts, een podotherapeut en andere specialisten kunnen deel uitmaken van het team.

Beroerte

Plotseling optredende bewusteloosheid, gevolgd door verlamming; veroorzaakt door een bloeding in de hersenen of de vorming van een embolus of bloedprop die een bloedvat verstopt; ook wel cerebrovasculair accident (CVA) genoemd.

Bètablokkers

Medicijnen die gebruikt worden bij o.a. hoge bloed-druk en angina pectoris. Zij kunnen het herstel van een hypo vertragen (met name bij insulinegebruikers) en ervoor zorgen dat men een optredende hypo niet voelt aankomen.

Bètacellen

Cellen die insuline maken. Onderdeel van de Eilandjes van Langerhans in de alvleesklier.

Biguanides

Medicijnen die de lichaamscellen gevoeliger maken voor insuline en gebruikt worden bij de behandeling van een bepaald type suikerziekte (type 2 diabetes), met name bij mensen met een te hoog lichaamsgewicht.

Biosynthetische humane insuline

Een kunstmatige insuline, bereid via de recombinat DNA-technologie, waarvan de structuur identiek is aan die van menselijke insuline.

Bloedglucose verhogende factoren

Hiertoe behoren hormonen als cortisone, cortisol, groeihormoon, adrenaline (allemaal zogenaamde stresshormonen), glucagon, placentahormonen, verder psychische factoren als stress, verdriet, depressie en ook ziekte, bijvoorbeeld infectieziekten met koorts, griep, operaties en ongelukken.

Bloedglucosewaarde

Waarde van de hoeveelheid glucose in het bloed. 

Bloedsuiker verlagende factoren

Hiertoe behoren hormonen als insuline, maar ook lichamelijke activiteiten en sport. 

Bloedsuikerspiegel

De hoeveelheid suikers, glucose, in het bloed. Wordt ook wel suikergehalte, glucosegehalte of bloed-suikerspiegel genoemd. Het bloedglucosegehalte wordt aangeduid in mmol/L, en heet dan een bloed-glucosewaarde. Als u diabetes heeft dan kunt u meerdere malen per dag zelf uw bloedglucosewaarde bepalen met een vingerprik.

Bloedvetten

In het bloed circulerende vetdeeltjes, bijvoorbeeld: Vrije vetzuren: energiedragers afgegeven door het onderhuids vetweefsel; High Density Lipoproteïne (HDL) = (goede) vetdeeltjes die een beetje cholesterol bevatten en die beschermen tegen het ontstaan van artherosclerose; Low Density Lipoproteïne (LDL) (slechte) vetdeeltjes met veel cholesterol, die bijdragen tot het ontstaan van atherosclerose.

Body Mass Index (BMI)

Maat voor lichaamsgewicht (gewicht in kilo’s delen door kwadraat van de lengte in meters). Bij een gezond gewicht is de uitkomst tussen 20 en 25. (zie ook pagina 38).

Bolus

Toediening van een aanmerkelijke hoeveelheid insuline in één keer, bij het gebruik van een insuline-pomp.

Borderline diabetes

Situatie waarin wel of geen insuline nodig is. In feite is dit een gestoorde glucosetolerantie.

Brittle diabetes / Broze diabetes

Een aandoening die wordt gekenmerkt door sterke schommelingen van de bloedsuikerspiegel binnen korte tijd; komt voor bij een klein percentage type 1 patiënten, vooral na het eerste jaar; ook slecht instelbare diabetes genoemd.