Diabetes in cijfers

In Nederland zijn er bijna één miljoen mensen met diabetes. Diabetes is daarmee de meest voorkomende aandoening in Nederland. Het is een chronische aandoening die voor veel andere problemen kan zorgen, zoals hart- en vaataandoeningen, uitval van nieren en slechtziendheid. Om mogelijke problemen te beperken is de juiste, maar ook tijdige behandeling daarom van essentieel belang. 

Ongeveer 801.000 mensen in Nederland weten dat ze diabetes hebben. Naar schatting zijn er nog minstens 200.000 Nederlanders met diabetes waarbij de diagnose nog niet is gesteld. Jaarlijks horen 87.000 Nederlanders dat ze diabetes hebben. Dit betreffen ongeveer evenveel mannen als vrouwen. Het aantal Nederlanders met Diabetes is de afgelopen jaren drastisch gestegen: tussen het jaar 2000 en 2011 met ruim de helft. Als het zo doorgaat worden er in 2025 ruim 1,3 miljoen Nederlanders met diabetes verwacht, met daarnaast nog een onbekend aantal Nederlanders met diabetes waarbij de diagnose nog niet is gesteld.


Bron: Deze cijfers zijn grotendeels afkomstig van het Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (RIVM).
Het zijn de meest recente bekende cijfers. Voor meer cijfers en toelichting zie het Nationaal Kompas Volksgezondheid.