Diabetes& Vaatlijden

Angiopathie

Angiopathie is een aandoening van de bloed-vaten die wordt veroorzaakt door verhoogde concentraties glucose in het bloed. Er wordt onderscheid gemaakt tussen de afwijkingen in de kleine bloedvaten (micro-angiopathie) en de grote bloedvaten (macro-angiopathie). Aantasting van de grote bloedvaten wordt ook wel atherosclerose, oftewel ader-verkalking, genoemd. Hierna leest u meer over deze aan-doening. 

Atherosclerose

Wat is de relatie tussen diabetes en de aandoening atherosclerose, in de volksmond ook wel aderverkalking genoemd? Diabetes kan namelijk niet alleen atherosclerose veroorzaken, maar de ontwikkeling hiervan ook versnellen of versterken. Door het lezen van onderstaande informatie zult u de symptomen van atherosclerose beter herkennen, waardoor het tijdig behandeld kan worden of zelfs kan worden voorkomen. 

Bloedvaten kunnen vernauwen of dichtslibben omdat cholesterol, bloedlichaampjes, kalk en vet zich ophopen in de vaatwanden van de slagaders. Dit gebeurt vaak waar kleine beschadigingen zijn opgetreden in de betreffende vaatwanden. Een dergelijke beschadiging kan veroorzaakt zijn door bijvoorbeeld roken of een te hoge bloeddruk. 

Op deze plaats vormt zich een soort bultje gevuld met cholesterol en ander vet. Dit wordt een atheroomplaque genoemd.  Deze bultjes zorgen ervoor dat de bloedvaten zich niet meer kunnen verwijden en maken de bloedvaten steeds nauwer waardoor het bloed er moeilijker doorheen kan stromen. Als een bultje scheurt kunnen stukjes van het bultje in het bloed gaan circuleren, waardoor de kleinste bloedvaatjes kunnen afsluiten. Plaques in de slagaderen bemoeilijken de bloedcirculatie. Hierdoor kunnen de bloedvaten van de hersenen, het hart en de grote slagaders van de benen worden aangetast.

Factoren die het risico op atherosclerose verhogen zijn:

 • diabetes;
 • te hoge bloeddruk;
 • te hoog cholesterol;
 • roken;
 • te veel stress;
 • slechtwerkende schildklier;
 • erfelijkheid;
 • overgewicht;
 • te weinig lichaamsbeweging.

Onderzoek

Het is voor mensen met diabetes van belang regelmatig door een behandelaar gecontro-leerd te worden op angiopathie. 

Deze zal onder andere kijken naar:

 • uw bloed (bijvoorbeeld het cholesterol-gehalte en de bloedglucose);
 • uw bloeddruk;
 • uw lichaamsgewicht.

 Soms is aanvullend onderzoek nodig zoals een hartfilmpje (ECG scan) of een 24-uurs hart-registratie (Holtermeting).

Atherosclerose kan de kans vergroten op het krijgen van:

 • een beroerte of herseninfarct (CVA);
 • een hersenbloeding;
 • een korte doorbloedingsstoornis in de her-senen (TIA); 
 • een hartinfarct; 
 • pijn op de borst (angina pectoris); 
 • etalagebenen (pijn in één of beide benen bij het lopen, ook wel claudicatio intermittens genoemd); 
 • plaatselijke verwijding van slagader (aneurysma);
 • erectieproblemen (erectiële disfunctie).

Voorkomen en behandelen van atherosclerose

Voor de algemene behandeling van atherosclerose en vooral het voorkomen van athero-sclerose is het belangrijk dat de risicofactoren worden aangepakt.

Wat kunt u zelf doen?

 • Zorg voor een goede persoonlijke instelling van uw diabetes.
 • Eet niet teveel vet.
 • Voorkom overgewicht. Bij overgewicht is het aan te raden af te vallen (onder begeleiding van een diëtist).
 • Zorg voor voldoende lichaamsbeweging (minimaal een half uur per dag).
 • Als u rookt: stop met roken (eventueel onder begeleiding van uw arts).
 • Zorg dat u minimaal 1x per jaar bij uw behandelaar op controle gaat.

Wat kan uw behandelaar doen?

 • Hoge bloeddruk behandelen.
 • Hypercholesterolemie (te hoog cholesterolgehalte in het bloed) behandelen.
 • Behandelen van of begeleiding bij een erectiestoornis.
 • Soms is het nodig een ingreep (operatie) te ondergaan zoals een dotterbehandeling. Tijdens deze behandeling wordt een verstopping in de ader, welke een plaque kan veroorzaken, verwijderd.