Diabetes& Ogen

Veel mensen met diabetes hebben oogproblemen. De meeste oogproblemen zijn echter goed te behandelen en zelfs te voorkomen. Hieronder leest u over de relatie tussen diabetes en mogelijke oogproblemen zoals retinopathie, maar ook hoe u oogproblemen kunt herkennen en welke behandelingen er mogelijk zijn.

Oogproblemen bij mensen met diabetes

Een wisselend gezichtsvermogen
Hoge bloedglucosewaarden kunnen u tijdelijk slechter zicht geven. Deze klachten zijn niet het gevolg van diabetische retinopathie, maar van een tijdelijke zwelling van de lens. Deze tijdelijke zwelling kan verdwijnen wanneer uw bloedglucose-waarde weer normaal zijn. Omdat verminderd gezichtsvermogen door hoge bloed-glucosewaarden van tijdelijke aard kan zijn, wordt niet geadviseerd om direct een bril of contactlenzen aan te laten meten. 

Vooral niet wanneer:

  • bij u recentelijk diabetes is vastgesteld;
  • u recentelijk bent gestart met tabletten of insuline; 
  • u bent overgestapt op een andere soort behandeling met betrekking tot uw diabetes;  
  • u een periode van hoge, lage of schommelende bloedglucosewaarden heeft gehad. 

Laat uw zicht pas opmeten wanneer u gedurende een langere periode stabielere bloedglucosewaarden heeft.
Doe dit dan altijd in samenspraak met uw behandelend arts.

Staar (cataract)
Staar is een vertroebeling van de ooglens die vaak operatief behandeld kan worden. Tijdens deze operatie wordt de ooglens vervangen door een kunststof lens.

Glaucoom
Glaucoom is een verhoogde druk in het oog die kan leiden tot beschadiging van de oogzenuw en tot slechter zicht. De aandoening komt vaker voor bij mensen met diabetes type 2. Er bestaan medicijnen die de oogdruk verlagen, maar in sommige gevallen is een laserbehandeling of operatie noodzakelijk.

Netvliesafwijkingen
Achter uw iris bevindt zich de ooglens waarachter zich weer het glasachtig lichaam bevindt: een gelei die het grootste deel van het oog opvult. De binnenbekleding van het oog noemen we het netvlies of retina. De binnenbekleding registreert de waargenomen beelden. In het netvlies bevinden zich bloedvaten (aders en slagaders) die het netvlies van zuurstof en voedingsmiddelen voorzien. Als gevolg van diabetes kunnen er beschadigingen en/of veranderingen in het netvlies optreden zonder dat er klachten zijn. Afwijkingen in de gele vlek (macula) geven zichtklachten.

Diabetische Retinopathie
Door verhoogde concentraties glucose in het bloed, verloopt de bloedcirculatie in de kleine bloedvaatjes van het netvlies moeizamer. Hierdoor vermindert uw zicht. Echter, door de steeds betere onderzoek- en behandelingstechnieken is het tegenwoordig vaak mogelijk de diabetische retinopathie onder controle te houden. In eerste instantie zijn er geen klachten bij een diabetische retinopathie. Daarom is jaarlijkse preventieve controle door de oogarts noodzakelijk. 

Pas in een later stadium kunnen er wel klachten optreden, meestal geleidelijk, maar soms ook plotseling.