Diabetes& Nieren

Nefropathie staat voor ‘ziekte van de nier(en)’. Nefropathie komt regelmatig voor bij mensen met diabetes.
De combinatie van diabetes en een hoge bloeddruk kunnen de ontwikkeling van nefropathie versnellen. 

De nieren zijn twee boonvormige organen van ongeveer 12 cm groot. De nieren liggen in de buikholte, links en rechts van de ruggengraat. Beide nieren samen bestaan uit 1,5 miljoen microscopisch kleine filters, nefronen genaamd. Hiermee filteren uw nieren uw bloed.Ze zorgen ervoor dat afvalstoffen uit het bloed met uw urine worden afgevoerd. De nieren zorgen er ook voor dat de hoeveelheid vocht in uw lichaam op het juiste peil blijft. Doordat er zoveel bloed door de nieren stroomt, biedt het orgaan een goede basis om uw bloeddruk in de gaten te houden.

Er zijn verschillende vormen van nefropathie

Micro-albuminerie
Micro-albuminurie is het eerste teken van een diabetische nefropathie: u verliest kleine hoeveelheden eiwit (albumine) via uw urine. Hierbij is de nierschade beperkt en zijn er meestal geen lichamelijke klachten.

Macro-albuminerie
Bij macro-albuminurie is de nierschade meestal groter dan bij een micro-albuminurie: er is een duidelijk verlies van eiwit in de urine. Achteruitgang van de nierfunctie is vaak te vertragen met het gebruik van medicijnen. Ook bij macro-albuminurie zijn er meestal geen lichamelijke klachten.

Chronische nierinsufficiëntie
Na verloop van tijd kan er een chronisch nierfalen ontstaan. Dit wil zeggen dat de nieren nauwelijks of niet meer werken. Chronische nierinsufficiëntie is onomkeerbaar: de nieren zijn onvoldoende in staat om de afvalstoffen te verwijderen uit uw bloed. Doordat de filters (nefronen) van de nieren het bloed onvoldoende zuiveren is het noodzakelijk de nier te vervangen door een kunstnier (dialyse) of een donornier via een niertransplantatie.

Symptomen

 • Enkele klachten die te maken kunnen hebben met de achteruitgang van de nierfunctie zijn:
 • vermoeidheid;
 • gevoelens van algehele malaise en ziek zijn;
 • jeuk;
 • spierkrampen;
 • verhoogde vatbaarheid voor infecties;
 • bloedarmoede;
 • botontkalking;
 • vochtophoping in de enkels of het gezicht;
 • uitdroging van het lichaam;
 • verminderde eetlust.

Onderzoek

Wanneer u mogelijk nefropathie heeft, zal u worden onderzocht op: aanwezige eiwitten in uw urine, uw bloeddruk (een hoge bloeddruk belast de nieren) en aanwezige afvalstoffen in uw bloed.

Behandeling

Nefropathie kan veelal voorkomen of afgeremd worden met een goede behandeling, mits hiermee tijdig wordt gestart. Met tijdig wordt bedoeld nog voordat u daadwerkelijk klachten heeft. Juist daarom is het zo belangrijk dat mensen met diabetes regelmatig worden gecontroleerd door een arts, ook al heeft u geen klachten.

Wat kunt u zelf doen?

 • Zorg dat u ten minste jaarlijks gecontroleerd wordt op nefropathie door uw behandelaar.
 • Zorg voor een gezonde leefstijl met voldoende beweging en gezonde voeding met niet teveel zout en dierlijke eiwitten.
 • Zorg voor een goede diabetesregulatie.
 • Voorkom overgewicht. Heeft u reeds overgewicht? Probeer dan af te vallen, bij voorkeur onder begeleiding van een diëtist.
 • Stoppen met roken. Mogelijk kan dit onder begeleiding van uw behandelaar.

Wat kan uw behandelaar doen?

 • Indien nodig uw hoge bloeddruk behandelen.
 • Medicijnen voorschrijven om verdere achteruitgang van de nierfunctie tegen te gaan.