Diabetes& Depressie

Iedereen is wel eens somber. Dit is normaal. Het kan zomaar gebeuren of naar aanleiding van een vervelende gebeurtenis. In principe duurt dit dan enige uren, maar niet veel langer.

Bij een depressie heb je last van een aanhoudende depressieve stemming, dagelijks en gedurende het grootste deel van de dag. Hardnekkige, negatieve denkbeelden kunnen zich voordoen. Bijvoorbeeld het gevoel hebben niets voor te stellen, het idee hebben zelf schuld te hebben aan de ziekte, afwijkend gedrag en zelfs lichamelijke klachten. 

Depressie is een ziekte. Zonder behandeling kan een depressie maanden tot zelfs jaren duren. Wanneer u niet behandeld wordt, is de kans dat een depressie terugkomt erg groot.Met de juiste behandeling kan men goede resultaten verwachten.

Symptomen

Een depressie kan zich op verschillende manieren uiten. De symptomen kunnen dus per persoon anders zijn. Er wordt gesproken van een depressie wanneer er langer dan twee weken minimaal twee van onderstaande kenmerken aanwezig zijn:

 • U heeft een sombere stemming. 
 • U ondervindt een gevoel van leegheid.
 • U heeft nergens meer interesse in.
 • U beleeft nergens meer plezier aan.
 • U voelt geen blijdschap meer.
 • U heeft last van een eet- of slaapstoornis.
 • U bent onrustig, gespannen of juist erg traag.
 • U heeft last van schuldgevoelens of angstklachten.
 • U heeft weinig of geen zelfrespect meer.
 • U piekert veel en heeft concentratieproblemen.

Oorzaken

Bij een depressieve stoornis kunnen er meerdere oorzaken zijn. Er is niet één oorzaak aan te wijzen, het is meestal een combinatie van oorzaken. 

Mogelijke oorzaken zijn:

 • een balansverstoring van bepaalde stoffen in de hersenen (zoals serotonine en noradrenaline); 
 • erfelijke aanleg;
 • onverwerkte traumatische (jeugd)ervaringen;
 • ingrijpende levensgebeurtenissen; 
 • stemmingsstoornis door bepaalde medicijnen (zoals slaapmiddelen en drugs).
 • stemmingsstoornis door een lichamelijke aandoening  (zoals kanker en de ziekte van Parkinson).

Verhoogde kans op depressie bij diabetes

Uit verschillende onderzoeken komt naar voren dat mensen met diabetes meer kans hebben op het krijgen van een depressie.

Dit komt mogelijk doordat:

 • diabetes een chronische ziekte is en mensen met diabetes iedere dag wor­den gecon­fronteerd met ziek zijn en het gebruik van medicijnen;
 • de dagelijkse zelfzorg veel vraagt van de patiënt en kennis, vaardigheden, motivatie en doorzettingsvermogen vereist;
 • u bent overgegaan van tabletten naar insuline injecties (het gebruik van insuline wordt vaak als een grotere last gezien en daarom als een ernstiger vorm van diabetes);
 • u complicaties heeft en/of (meer) complicaties krijgt, zoals aan hart- en bloedvaten, ogen, nieren of zenuwbanen.

Behandeling van een depressie

Wat kunt u zelf doen?

 • Praten over uw depressie is erg belangrijk! Bijvoorbeeld met uw partner, een vriend, vriendin of met uw huisarts. Ook is het mogelijk met iemand te praten die deskundig is op dit gebied, zoals een psycholoog of maatschappe-lijk werker.
 • Zorg voor voldoende lichaamsbeweging, eet gezond, op vaste tijden en vermijd overmatig alcoholgebruik.
 • Stel niet te hoge eisen om teleurstellingen te voorkomen
 • Richt uw blik op de toekomst.
 • Zorg voor een gestructureerde dagindeling.
 • Blijf in contact met andere mensen: sociale contacten kunnen het herstel ondersteunen. 
 • Blijf zoveel mogelijk activiteiten ondernemen, zoals werk en hobby’s.

Therapie
De behandeling van een depressie moet gericht zijn op het weer in balans brengen van het gevoel, verstand en lichaam. Door een speciale therapie kan de oorzaak van de depressie beter zichtbaar worden gemaakt (bijvoorbeeld door middel van psychotherapie). Hierdoor kunnen traumatische gebeurtenissen worden verwerkt, maar ook uw gedrag of manier van denken worden veranderd. Daarnaast heeft ook lichaamsbeweging (eventueel via een professioneel stappenplan) vaak een positieve werking op lichaam en geest. 

Medicijnen
Lichaam en geest zijn sterk met elkaar verbonden. Met medicijnen kunt u via het lichaam uw geest beïnvloeden. Bij een depressie kan er een tekort aan bepaalde stoffen in de hersenen zijn, zoals serotonine en noradrenaline. Deze stoffen spelen een belangrijke rol bij het regelen van de stemming. Bepaalde medicijnen, zoals antidepressiva, kunnen depressies verlichten. Met behulp van antidepressiva kunt u dus mogelijk dit tekort aanvullen. Deze medicijnen worden door een arts voorgeschreven.